تولید واکسن در پیچ و خم بروکراسی

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 26 بهمن 1399

واکسن ایرانی کرونا ساخت موسسه رازی فازهای حیوانی را با موفقیت پشت سر گذاشته است و برای شروع کارآزمایی بالینی در انسان در انتظار اخذ مجوزهای مربوطه از سازمان غذا و داروست.

دیدگاه کاربران