کارتون دوقلوهای افسانه ای (جولی و جولز) - قسمت 2

کلیپ کودکانه
منتشر شده در 25 بهمن 1399

داستان دوقلو های افسانه ای دربارهٔ جولز یک پسر چینی و جولی یک دختر انگلیسی هستند که از والدینی متفاوت ولی در یک ساعت و در یک مکان متولد شده اند و مادران آن ها در هنگام تولدشان از دنیا رفته اند. این دو با گرفتن دست های یک دیگر نیرویی ماوراالطبیعی پیدا می کنند و در سرنوشت آن ها مقدر شده که با نیروی خود به حکومت ظالمانهٔ امپراتریس چین پایان دهند

دیدگاه کاربران