پشت پرده فشار برای واردات گوشت

اخبار تماشایی
منتشر شده در 24 دی 1399

پشت پرده فشار برای واردات گوشت


پوریان رئیس شورای تامین دام:


تولید کنندگان داخلی در بدترین شرایط در حال تولید هستند.

دیدگاه کاربران