آهنگ جنون - مهدی احمدوند

ترنج
منتشر شده در 12 بهمن 1398

من به دل دیوونم یاد دادم


نترسه از تنهایی


من سی سال تنها بودم


منو نترسون از تنهایی


تو منو دوسم نداشتی آخر یه شب منو تنهام گذاشتی


تو ناز کردی من منت کشیدم برای آشتی


من که جز تو کسیو ندارم ولی چرا تورم ندارم


چرا تورم ندارم چرا تورم ندارم ...


چه کاری با من نبودنت کرد چی مونده از تو به جز یه سردرد


تو کردی بهم پشت ببین دلم رو زد کشت


غم تو بسه برام برای هفت پشت ...


من وانمود کردم دردم نیومد اما درد پیرم کرد


به چشماش چند روز خیرم کرد بعد رفت تحقیرم کرد


تو منو دوسم نداشتی آخر یه شب منو تنهام گذاشتی


تو ناز کردی من منت کشیدم برای آشتی


من که جز تو کسیو ندارم ولی چرا تورم ندارم


چرا تورم ندارم چرا تورم ندارم ...


چه کاری با من نبودنت کرد چی مونده از تو به جز یه سردرد


تو کردی بهم پشت ببین دلم رو زد کشت


غم تو بسه برام برای هفت پشت ...

دیدگاه کاربران