5 ویدیوی واقعی حضور ارواح در پخش زنده کانال یوتیوب! (مستند کوتاه ترسناک) شامل توضیحات

پرونده های مرموز
منتشر شده در 30 دی 1398

5_صداهای عجیب و حرکت نردبانباعث تماس با پلیس توسط مجری برنامه در پخش زنده میشود.اما با رفتن پلیسحملات شدیدتری در کل خانه اتفاق میفتد!


4_یک محقق ارواحبا نصب سیستم لیزری در منزلش حضور ارواح را ضبط میکند!


3_پسری در پخش لایومتوجه حرکت هاله ای روح مانندپشت سر مادرش در ورودی تونلی میشود!


2_حرکت هاله سفید رنگ از مقابل جوانانی در جستجوی ارواح!


1_هنگام تحقیق گروهی درباره ارواحصدایی ناشناس نام مجری زن برنامه را صدا میزند:هیلا!


تحلیل حوادث مذکور در تلگرامایتابلهبیسفونگپ آیگپسروش Secretfiles@

دیدگاه کاربران