شرافت فروشی اروپا انتقاد تند وزیر امور خارجه به فعل و انفعالات اخیر اروپا

اخبار تماشایی
منتشر شده در 26 دی 1398

شرافت فروشی اروپا انتقاد تند وزیر امور خارجه به فعل و انفعالات اخیر اروپا

دیدگاه کاربران