راهکار بیماران قلبی برای کاهش خطر سکته

اخبار تماشایی
منتشر شده در 28 شهریور 1396

راهکارهایی برای کاهش خطر سکته در بیمارن قلبی در جزئیات طرح پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی در کشور

دیدگاه کاربران
<