صحبت های جوان ایلامی قبل از خودکشی

اخبار تماشایی
منتشر شده در 21 دی 1399

جوان 37 ساله ساکن شهر سرابله ساعتی پیش با مصرف قرص برنج خودکشی کرد. این جوان نیم ساعت قبل از پایان عمر خود با ضبط یک فیلم کوتاه از تصمیم خود پرده برداشته است

دیدگاه کاربران