تامین مواد اولیه از منابع داخلی مهمترین چالش قطعه سازان

اخبار تماشایی
منتشر شده در 12 مهر 1399

شبکه یک - 12 مهر 99- 14:00| نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان گفت: یکی از بزرگترین چالش های ما نحوه تامین مواد اولیه مورد نیاز در صنعت قطعه سازی از منابع داخلی است.

دیدگاه کاربران