افزایش دوباره قیمت شیر خام

اخبار تماشایی
منتشر شده در 01 آذر 1399

کمبود نهاده‌های دامی علت افزایش قیمت شیر خام


معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی, کمبود نهاده های دامی از جمله کنجاله سویا, جو و ذرت را علت افزایش قیمت شیر خام اعلام کرد.


وی ادامه داد: قیمت 4 هزار و 150 تومان اعلام شده قبلی بر اساس تامین 100 درصدی نهاده ها برای دامداران, اعلام شده بود و افزایش قیمت فعلی به این علت است که این نهاده ها به اندازه کافی در اختیار دامداران قرار نگرفته است.


آقای رضایی با بیان اینکه کنجاله سویا حدود 35 تا 36 درصد, جو حدود 60 درصد و ذرت حدود 50 درصد مورد نیاز دامداران, تامین شده است, اضافه کرد: دامداران مجبورند بقیه نیاز غذایی دام هایشان را از نهاده های جایگزین در بازار و با قیمت های بالاتر تامین کنند و بر این اساس, قیمت شیرخام در درب دامداری 4500 تومان تعیین شده است.


وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش 40 درصدی قیمت لبنیات قطعی است گفت: این قیمت, 4500 تومان است و در ستاد تنظیم بازار هم مصوب شده است.

دیدگاه کاربران