افتتاح بیمارستان های جدید در تهران

خبر از ما
منتشر شده در 27 شهریور 1399

بیمارستان 176 تختخوابی پوست رازی تهران و ساختمان 100 تختخوابی پیوند بیمارستان مسیح دانشوری با دستور رئیس جمهور افتتاح شد

دیدگاه کاربران