دیرین دیرین - پارک

دیرین دیرین
منتشر شده در 23 آبان 1399

مردم کرونا خیلی خیلی جدی‌ است


فاصله‌گذاری اجتماعی رو رعایت کنید


حتی در پارک هم می‌شود فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کرد.


می‌گویید نه؟ نگاه کنید


#فاصله_گذاری_اجتماعی

دیدگاه کاربران