فیلم کوتاه ترسناک کلیک - Click

ترنج
منتشر شده در 04 خرداد 1398

محبوس در یک اتاق یک سوییچ نور برای سرگرمیکلیک‌های دلهره آور و چند قربانی بی‌گناه... (کارگردان: ویلیام پرینس)

دیدگاه کاربران