هر وقت صاحب خونه شدید این ویدیو رو ببینید

ایران آموزش
منتشر شده در 23 اردیبهشت 1398

قفل های خونه رو عوض کردید؟ میدونید قبل از شما چند نفر کلید داشتند؟


این ویدیو درباره نکات مهمی است که اگه تازه صاحبخونه شدید باید رعایت کنید.

دیدگاه کاربران