واچ (Watch) علف کش تخصصی

آریا سبز
منتشر شده در 02 دی 1396

واچ (Watch) متخصص در از بین بردن برخی علف های هرز پهن برگ مزارع کلزا

طرز عملکرد: واچ پس از سمپاشی جذب برگ ها و ریشه ی علف های هرز گردیده به سرعت به سایر اندام های آن انتقال یافته باعث مرگ علف می گردد. اطلاعات بیشتر در سایت www.ariasabz.com تماس: 09142973005 – 09354406776

دیدگاه کاربران