تصاویر سیل مشهد و لحظاتی دلهره‌آور از گرفتاری خانواده با فرزند نوزاد

اخبار تماشایی
منتشر شده در 26 اردیبهشت 1403

لحظاتی دلهره‌آور از گرفتاری خانواده‌ای با فرزند نوزاد در سیل مشهد

دیدگاه کاربران