انفجار یک منزل مسکونی در گرمسار با 14 مصدوم

اخبار تماشایی
منتشر شده در 20 فروردین 1403

دانشگاه علوم پزشکی ‌سمنان:


🔹انفجار واحد مسکونی چهار طبقه در گرمسار 14 مصدوم داشت که حال 2 نفر وخیم است مصدومیت یک نفر از مجموع 14 مصدوم حادثه انفجار منزل مسکونی از نوع تنش عصبی بود.


🔹هیچ کودکی در حادثه انفجار منزل مسکونی در گرمسار مصدوم نشد و هیچ یک از ساکنان خانه به دلیل شدت انفجار به بیرون پرتاب نشدند.

دیدگاه کاربران