آیا امکان ترانزیت ریلی با زیرساخت های فعلی وجود دارد؟

پرتال حمل و نقل iranway
منتشر شده در 24 مهر 1402

به گزارش پرتال حمل و نقل بازیگران اصلی کریدورهای بین المللی بخش خصوصی یا همان فورواردرها و کریرها هستند در این گزارش از مصطفی بریانی اقدم کارشناس کریدورهای بین المللی و رئیس هیات مدیره شرکت بهینه ترابر آژور دعوت کردیم تا وضعیت فعلی حمل و نقل بین المللی ریلی را تشریح کنند.

یکی از اقدامات قابل توجه این مجموعه بحث تحقیق و بازاریابی بین المللی به خصوص در کریدور شمال جنوب است.

دیدگاه کاربران