آستان قدس رضوی و حرم مطهر

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 02 تیر 1403

حضرت رضا (ع) از امیر مومنان علی (ع) نقل کرده است که فرمود:

باید حاضر به غائب و نزدیک به دور جریان غدیر را برساند. رسول خدا (ص) مرا به این مسئله دستور داده است.

دیدگاه کاربران