عملکرد کمپرسور اسکرو هوا - گردش هوا و روغن در کمپرسور اسکرو

شرکت زاگرس کمپرسور ایرانیان
منتشر شده در 22 مرداد 1398

عملکرد کمپرسور اسکرو هوا : هوا ازفیلترهوای ورودی کمپرسور عبور میکند و پس ازعبور از آنلودر وارد هواساز کمپرسور میشود. هوای فشرده شده در کمپرسور اسکرو که دما و فشار بالایی دارد بایستی قبل از تزریق به خط در رادیاتور خنک گردد.در کمپرسورهای هوای روغنی از روغن به منظور روانکاری و خنک کاری هواساز استفاده میگردد که روغن نیز بایستی در رادیاتور خنک گردد. 


هوا و روغن قبل از ورود به رادیاتور در مخزن سپراتور کمپرسور جدا میگردند. 


تماس با کارشناسان شرکت زاگرس کمپرسور ایرانیان 44321948 -021 - 09194079962  


آدرس سایت : https://zagroscompressor.com/

دیدگاه کاربران