ودیعه و رهن کد های USSD بی واسطه آی نوتی

inotiofficial
منتشر شده در 16 مهر 1398

شرکت گسترش طراحان نقش الماس زیر کدهای دستوری USSD را در قالب عقد " قرارداد اجاره یک ساله" در اختیار کسب و کارهای محترم قرار می دهد که پس از اتمام مدت قرارداد و عدم تمدید توسط طرفین، مبلغ ودیعه عینا به کسب و کار عودت داده می شود.

⚠️ شایان ذکر است فروش زیر کدهای USSD به روش های قبلی ادامه داشته و روش اجاره زیرکدهای دستوری به مجموعه خدمات آی نوتی اضافه شده است.

دیدگاه کاربران