مشاوره حضوری آخرین مرحله جهت رسیدن به تصمیم نهایی و جمع بندی تحقیقات شما

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 18 مهر 1398

مینی سالن این اختیار را برای شما فراهم کرده است که با کمترین سرمایه قادر باشید تا در مزارع حاضر شوید و از کمک متخصصین ومشاورین این حوزه نهایت استفاده را ببرید. حتی لازم نیست که پول کارگر یا اجاره سالن را بپردازید!


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/511-mofaghiat-bdon-


khata.html


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن

دیدگاه کاربران