ربات ایرانی که در ارتفاع 40 متری مقره های برق را شستشو می دهد

زیست بازار زندگی ایرانی
منتشر شده در 03 شهریور 1398
دیدگاه کاربران