دانلود خلاصه تمام فصل های کتاب دانشکده کسب و کار نوشته

مرجع کالاهای دانلودی
منتشر شده در 16 شهریور 1398

### خلاصه تمام فصل های کتاب دانشکده کسب و کار نوشته


مطالب مفید از کتاب دانشکده کسب و کار نوشته رابرت کیوساکی فصل اول چه چیزی پولدارها را پولدار می‌کند؟ فصل دوم بیش از یک روش برای پولدار شدن وجود دارد فصل سوم ارزش شماره یک: فرصت واقعا برابر فصل چهارم ارزش شماره دو: آموزش تجاری دگرگون کننده زندگی فصل پنجم _ ارزش...


دریافت فایل

دیدگاه کاربران
<