آشنایی با مربع قرمز رنگ در راهنمای همشهری

راهنما
منتشر شده در 19 آبان 1397

در برخی از آگهی های راهنمای همشهری، مربع ای قرمز رنگ وجود دارد که نشان می دهد آگهی فوق در سایت rahnama.com دارای عکس و فیلم از کالا و یا خدمات مربوطه به آن می باشد.

دیدگاه کاربران