سیدر تیداپارس-ماشین بذرکار در سینی نشا

تیداپارس
منتشر شده در 01 آذر 1397

سیدر تیداپارس-با حداکثر سرعت 1800 سینی در ساعت و با آپشن های نو سریع ترین و دقیق ترین ماشین بذرکار سینی


گارانتی تخصصی و متعهدانه تیداپارس=اعتماد گلخانه داران


09904823436


www.tidapars.com

دیدگاه کاربران