مردانه فکر کن زنانه تصمیم بگیر

نیکزی
منتشر شده در 21 آبان 1397

تفاوت های فکری و رفتاری در زنان و مردان از دیرباز وجود داشته است، هرچند این موضوع باعث می شود که زن و مرد مکمل هم باشند اما بسیاری اوقات باعث ایجاد تنش و ناراحتی میان زوجین می شود. در این دوره آموزشی با تفاوت های زنان و مردان در احساسات، افکار و... آشنا خواهید شد و با درک این واقعیت ها و تفاوت ها و کاربرد آن در زندگی رابطه خود با همسرتان را بهبود ببخشید.

www.nikzee.com

دیدگاه کاربران
<