صلاحیت «برت کاوانا» برای دیوان‌عالی آمریکا در مجلس‌سنا تأیید شد

مهرگان
منتشر شده در 15 مهر 1397

علیرغم چند اتهام آزار جنسی علیه «برت کاوانا»؛ صلاحیت وی به عنوان گزینه انتخابی رئیس‌جمهوری آمریکا برای دیوان‌عالی این کشور توسط مجلس‌سنا تأئید شد.


مجلس سنای آمریکا علیرغم چند اتهام آزار جنسی علیه «برت کاوانا» از سوی افراد مختلف، گزینه دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور برای دیوان‌عالی آمریکا را مورد تأئید قرار داد. 


مجلس سنای آمریکا با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف صلاحیت «برت کاونا» گزینه مورد نظر ترامپ برای تصدی کرسی خالی دیوان عالی آمریکا را تأیید کرد.گفتنی است که به دنبال کناره گیری قاضی «آنتونی کندی» از دیوان عالی آمریکا در اواخر ماهه ژوئن، تعیین نامزد برای این کرسی بلاتصدی به طور جدی مطرح شد.

دیدگاه کاربران