گل دوم رم به یانگ بویز با شوت دیدنی کالافیوری

دنیای ورزش
منتشر شده در 14 آذر 1399

شوت دیدنی کالافیوری

گل دوم رم به یانگ بویز توسط کالافیوری در دقیقه 58

رم 2 - یانگ بویز 1

دیدگاه کاربران