طراحی و ساخت و فروش خط تولید کورین و مرمرگرانیت

سنگ مصنوعی هونام
منتشر شده در 24 آذر 1399

مهندس یاشا باقری


09113269239


مهندس ملیکا گرجی


09027553577


www.nanosil.co


www.cement-plast.com


فروش خط تولید سنگ مصنوعی


بدون تخریب محیط زیست به تولید انواع سنگ نماموزاییک و سنگفرش نرده و صراحیدور باغچهنیمکت شهری پله و زیرپله سنگ آنتیکآجرنما بپردازید


با مزایایی بالاتر از سنگ های طبیعی

دیدگاه کاربران