پنج تکنیک اصلی فروش حرفه ای – نهایی کردن فروش

محمد بهرامی
منتشر شده در 01 دی 1399

در مرحله آخر باید بتوانیم فروش را نهایی کنیم.


یک فروشنده حرفه ای میداند مشتری حتی وقتی میداند که محصول ما برایش مناسب است باز هم ترس های خودش را دارد و ما به عنوان یک فروشنده عالی نباید تصمیم گیری نهایی را به او واگذار کنیم چون فروش از دست میرود.


نهایی کردن فروش تکنیک های زیادی دارد که در دوره آموزش فروشندگی کاملا به آنها پرداختیم.

دیدگاه کاربران