فروش خط تولید از دستی تا فول اتوماتیک آجرنما سنگ مصنوعی

سنگ مصنوعی هونام
منتشر شده در 11 دی 1399

مهندس یاشا باقری


09113269239


مهندس ملیکا گرجی


09027553577


www.nanosil.co


www.cement-plast.com


فروش خط تولید از دستی تا فول اتوماتیک آجرنما سنگ مصنوعی


از سری مزایا آجرنما مصنوعی می توان به عدم شوره زدگی و برشکاری و نصب به مراتب آسان تر و سبک بودن اشاره کرد

دیدگاه کاربران
<