سرقت مسلحانه فولادشهر!

خبر از ما
منتشر شده در 27 شهریور 1399

سرقت مسلحانه روز چهارشنبه (دیروز) در فولادشهر اصفهان که خوشبختانه سارقین ناکام ماندند

دیدگاه کاربران