عبور آهوها از رودخانه پرتمساح

رنگین کمان
منتشر شده در 20 دی 1396

عبور آهوها از رودخانه ای که پر از شکارچیان بی رحم وحشی در آنجا منتظر طعمه هستند.

دیدگاه کاربران