قیمت سمند در لندن

به یاد ماندنی
منتشر شده در 20 دی 1396

قیمت سمند در لندن / گزارشی از قیمت گزاری یک کارشناس خودرو در لندن روی یک سمند صفر کیلومتر. سمند صفر کمتر از سه میلیون در لندن قیمت گزاری شد.

دیدگاه کاربران