چالش غیب شدن روی طوطی بامزه

بامزه ترین ها
منتشر شده در 17 تیر 1397

این روزها چالش غیب شدن و شوخی با حیوانات خانگی حسابی ترند شده، این قسمت یه طوطی بامزه که حسابی قاطی می کنه!

دیدگاه کاربران