جهانشهر رضوی

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 26 آذر 1402

روایتی از خدمات آستان قدس رضوی به زائرین غیر ایرانی در حرم رضوی

دیدگاه کاربران