باید به دنبال اتحادهای منطقه ای باشیم

پرتال حمل و نقل iranway
منتشر شده در 08 اسفند 1402

به گزارش پرتال حمل و نقل امین ترفع مدیرکل دفتر تجاری سازی و تشکل های معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در اختتامیه همایش اقتصاد دریامحور گفت باید به دنبال اتحاد منطقه ای باشیم و اینکه جغرافیای ترانزیت ایران با زنجیره ارزش بین المللی پیوند داده شود.

دیدگاه کاربران