ویدیو بیست و چهارم جملات ناب فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

فلسفه
منتشر شده در 18 فروردین 1399

نشریه اینترنتی خاکستر ستارگان (مونترال کانادا) تقدیم می کند : بخش بیست و چهارم سخنان استاد عالیقدر فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی (صاحب کتاب سرخ پدر فلسفه نوین و پدر دیوارهای مهربانی)

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.