تله نقص و شرم

فانوس
منتشر شده در 14 اردیبهشت 1399

آیا در کودکی مورد انتقادی قرار گرفته اید که هنوز در ذهن داشته باشید؟ اگه جوابتون به این سوال "بله" است به احتمال 90 درصد این طرحواره رو دارید.

دیدگاه کاربران