از جریمه ناچیز برای گرانفروشان تا تعهد فراموش شده برای خودروسازان

اخبار تماشایی
منتشر شده در 23 دی 1399

از جریمه ناچیز برای گرانفروشان تا تعهد فراموش شده برای خودروسازان

دیدگاه کاربران