صف ها بعداز روغن به مرغ رسید

خبر از ما
منتشر شده در 04 اسفند 1399

تجمع مردم برای توزیع مرغ در مشهد در بحبوحه شیوع ویروس کرونا

دیدگاه کاربران