آیین تکریم دست‌اندرکاران بازآرایی و مرمت حرم مطهر رضوی

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 11 تیر 1400

آیین تکریم دست‌اندرکاران بازآرایی و مرمت حرم مطهر رضوی

دیدگاه کاربران