کش و قوس تعیین تعرفه‌های خدمات درمانی

اخبار تماشایی
منتشر شده در 26 دی 1400

تعرفه‌هایی به عنوان بهای تمام شده خدمات تشخیصی درمانی در سال 1401 در فضای مجازی منتشر شده که واکنش‌های مردم رو به دنبال داشته است.

دیدگاه کاربران