تدابیر شدید امنیتی ترکیه برای احمدی‌نژاد!

دولت بهار
منتشر شده در 24 دی 1400

تدابیر شدید امنیتی ترکیه برای احمدی‌نژاد!


استانبول ــ 24 دی 1400


سفر به ترکیه دومین سفر بین المللی احمدی نژاد در دولت رئیسی است.

دیدگاه کاربران