یک بمب ساعتی در غرب تهران !؟

شگفتانه
منتشر شده در 11 تیر 1399

سه سال پیش با فروریختن مجتمع تجاری پلاسکو اهالی برج تجاری گلدیس در غرب تهران نیز به فکر پیش‌گیری از وقوع چنین سانحه‌ای افتادند و به شهرداری منطقه پنج تهران نامه‌ای نوشتند.


ساختمان گلدیس تجهیزات ایمنی استانداری ندارد و سازه‌ی آن همانند ساختمان پلاسکو است.


پس از گذشت سه سال از نوشتن نامه به شهرداری هم‌چنان به این برج رسیدگی نشده‌است و ناایمن است.

دیدگاه کاربران