اجرای جذاب و متفاوت نسل جدید در مرحله دوم عصر جدید

عصر جدید
منتشر شده در 21 مرداد 1399

گروه نسل جدید با یک اجرای متفاوت نصبت به دور قبل داوران را شوکه کردند

دیدگاه کاربران