نمایندگان برای تیم‌های نفتی تصمیم اساسی بگیرند

ورزشی
منتشر شده در 13 تیر 1399

مهدی تارتار سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان در گفتگوی تلویزیونی در مورد وضعیت تیمهای نفتی خوزستان گفت: نمایندگان برای تیم های نفتی تصمیم اساسی بگیرند.

دیدگاه کاربران