نجمه جودکی از اجرای برنامه صبحگاهی کنار کشید!!!

ترنج
منتشر شده در 09 اردیبهشت 1398

نجمه جودکی مجری مطرح تلویزیون با انتشار فیلمی از خود در صفحه اینستاگرامش از عدم حضور خود در برنامه صبحگاهی شبکه 3 خبر داد و علت آن را دلایل شخصی عنوان کرد.

دیدگاه کاربران