دستگاه تکار فیزیوتراپی چیست

کلینیک فیزیوتراپی آرامش سعادت آباد

در این ویدیو فیزیوتراپیست صادق زراعتکار درباره یکی از جدیدترین و موثرترین روشهای درمانی در حیطه فیزیوتراپی یعنی دستگاه تکار توضیح میدهد.

دیدگاه کاربران